За Реклама

FELINOLOGY BULGARIAN UNION
Ivan Vazov 36, Varna,
BG-10220, Bulgaria.
Tel.
(359)52 401-754/ Fax (359)52 401-753

Заявка за участие в изложба
Show Entry-Form


Клас
Class

HP (Household pet)
CACM (GR. European Champion)
CAGCE
CACE (Grand Int. Champion)
CAGCIB (Int. Champion)
CACIB (Champion-class)
CAC (Open class (starting with 10 months)

CAPM (GR. European Premier )
CAPE (Grand Int. Premier)
CACPIB (Int. Premier)
CAPIB (Premier-class)
CAP (Neuter class (starting with 10 months)

 

клас млади (6 – 10 м.) / Kitten (6 - 10 m.)
клас подрастващи (3 – 6 м.) / Kitten (3 - 6 m.)
котило /litter
бебета (10 седм. - 3 м.) / Babies ( 10 weeks - 3m.)
нови (над 6 м.) / Novices (over 6 m.)
клас за определяне на цвета (над 3 м.) / Colour determination class (over 3m.)
Домашни любимци / Household pet
Котило (10 седм. - 3м.) / Litter class ( 10 weeks - 3 m.)
Ветерани (над 8 год.) / Veteran class (over 8 years)

Порода
Breed

Желателно е породата да бъде написана на английски език, напр. British / Breed in words

EMS Код
Code

Рождена дата
Date of birth


дд-мм-гггг/dd-mm-yyyy

Име на животното
Cat name

Цвят (словом)
Color (in words)

Номер на родословие/
Pedigree number

В случай, че има такова / If the cat has pedigree

Пол
Sex

1.0 Мъжки/Male Мъжки кастрат/ Male castrate

0.1 Женски/Female Женски кастрат/ Female castrate

Баща/Код окраса
Sir/Color code

Майка/Код цвят
Dam/Color code

Развъдчик
Breeder

Собственик / Фамилия, име
Owner / Surname, name

Клуб
Club

Микрочип/Identification (microchip) number

 

·  WCF Ring Adults on 28.05.2016           

 

·  WCF Ring Kittens/Juniors on 29.05.2016  

 

 

· Клетка Cage *
(със собствена или от Клуба)

Собствена
От Клуба

· Помощ при настаняване в хотел

Да
Не

· Член на Съюз на Фелинолозите в България

Да
Не

·  Покажи правилата

 

 

 

·  Коментари

:

Включи коментара към и-мейла

 

Адрес Собственик (заявки без адрес ще се считат за недействителни
Owner's address (show entry-form without address would be invalid)

 

  Улица, №
  Street, No.

  Град
  City, state

Пощенски код
Post code

  Тел./факс
  Phone/fax

  Ел. поща
  E-mail


На този адрес ще бъде изпратено потвърждение  за получена заявка / The confirmation will be sent on this address

Към заявката е нужно да се представи и копие на родословие!
NB! A copy of pedigree must be attached to the application form!

Bottom of Form